Vefat Eden Kişinin Banka Borçları Ailesine Kalır mı?

Vefat Eden Kişinin Banka Borçları Ailesine Kalır mı?

Son zamanlarda gündemi en çok oyalayan ve pek çok kişinin de merak ettiği konuların başında vefat ede kişilerin mal varlığı geliyor. Vatandaşlar vefat eden yakınlarının borçlarının sonraki kuşaklara aktarılıp aktarılmayacağı konusunda kuşkuya kapılıyor. Pek çok kişi yakınlarından birsi vefat edince gerekli işlemleri yapmak amacıyla kurumlara gidiyor.

Bir kişi öldüğünde önce terekesi açılıyor. Tereke hukuki dilde kişinin mal varlığı olarak yorumlanır. Mal varlığı ise artı ve eksi değerlerden oluşmaktadır. Yani kısaca tereke hem kişinin sahip olduğu değerleri hem de çeşitli yerlere olan borçlarını kapsamaktadır. Öldükten sonra kişinin kalanı genellikle miras olarak bilinse de aslında borçlar da bir sonraki kuşaklara devretmektedir.

Kişinin mirası kanunda belirtildiği üzere kişinin alt soyları, onların olmaması durumunda ise yakın akrabalara kalmaktadır. Terekede borçların mirastan fazla olduğu durumlarda ise bu sefer alt soylara kalan şey kişinin malvarlığı değil borçları olmaktadır. Bu mirası üstlenen kişiler borçları ödemekle de yükümlüdürler.

Ancak pek çok kişi kendine ait olmayan borçları ödemek istemez, ya da borçlar çok fazla olduğundan ötürü bu borçları ödemekte zorlanabilir. Böyle durumlar için ise yapılması gereken belirli işlemler bulunmaktadır. Bu işlemlerden biri de hiç kuşkusuz ki reddi miras yapmaktır. Artık herkesin bildiği üzere bu tanım miras bırakandan ya da borcu olan kişinin borçlarını ya da mirasını reddetmek anlamına gelmektedir.

Vefat Eden Kişinin Banka Borçları Ailesine Kalır mı.

Reddi-i miras yapan kişiler kısaca bu borcu üstlenmek istemediğine kanaat getirmiş kişilerdir. Bu durumda kişinin kalan borçlarını ödemekten kurulmaktadırlar. Aynı zamanda da var olan bir mirası da reddetmeniz mümkündür. Bu durumda da size bırakılan ya da hakkınız olan mirastan faydalanamazsınız. Çoğunlukla miras da devlet hazinesine girer.


Rauf Vardar

Odtü Mezunuyum. Uzman Finans Editörlüğü yapıyorum.

1 yorum