Mortgage Kredisi Nedir. Ne İşe Yarar?

Mortgage Kredisi Nedir. Ne İşe Yarar?

Mortgage, insanların daha rahat bir şekilde kira öder gibi ev sahibi olmalarını sağlayan iktisadi bir terimin tanımıdır. Bunu açacak olursak Mortgage kelime anlamına bakıldığında kelimenin, ipotekli satış anlamına gelmektedir.

Bu sistem daha çok taşınamayacak yapılar da kullanılmaktadır. Bu yüzden Mortgage ile ev almak daha sık karşılaşılan bir durumdur. Mortgage kredisi nedir? Ev sahibi olmak isteyen kişilerin kira öder gibi belirli bir süre boyunca ödeme yaparak, ev sahibi olmalarını sağlayan sistemdir. 15-30 yıl içerisinde düzenli ödemeler ile ev sahibi olmak mümkün olmaktadır.

Mortgage sistemini kendi bünyesine dâhil eden banka ve kurumlar, ev sahibi olmak isteyen kişilere yardım sağlamaktadırlar. Yani ev alınmakta ve ödeme de bir süre sonra başlamaktadır.

Bu sistem hem yoğun bir süreç gerektirmektedir hem de kişilerin bu borç takiplerini doğru yapmaları gerekmektedir. Aksi halde ileri de sıkıntılar yaşanabilmektedir. Mortgage sistemi ülkemize daha çok yurt dışı endeksli bir şekilde gelmiştir. Ve son yıllarda oldukça gelişme göstermiştir.

Mortgage ile konut kredisi arasındaki fark nedir?

Konut kredisi, Mart 2007’de yürürlüğe giren kanun* uyarınca mortgage adını aldı. Mortgage’ın konut kredisinden farkı, uzun vade ve düşük faiz imkânı. Ayrıca konut kredisinde faizler sabitken, mortgage ile kullandığınız kredilerin faiz oranları hem sabit hem de değişken olabilir.

* 21/02/2007 tarihli ve 5582 sayılı Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Mortgage karlı bir yatırım şekli mi?

Konut bedelinin tamamını karşılayacak miktarda nakitiniz yoksa ve ileriye yönelik bir yatırım yapmak istiyorsanız, mortgage kullanarak gayrimenkul edinmek kârlı bir yatırım şeklidir.

Satın aldığım konutun üzerindeki ipotek ne zaman kaldırılır?

Konutunuzun üzerindeki ipoteğin kaldırılması için kredinizin anaparasının yanı sıra faiz ve komisyon gibi tüm ödemeleri tamamlamış olmanız gerekmektedir. Krediye ait tüm ödemelerinizin tamamlanmasının ardından kredinizi kullandığınız Garanti Bankası şubesinden alacağınız “İpotek Fek Yazısı” ile tapu dairesine başvurmanız, ipoteğinizi kaldırmanız için yeterli olacaktır.

Kredimi erken kapatabilir miyim?

Bankamızdan kullanmış olduğunuz konut kredisini vadesinden önce kapatmanız durumunda, kapatma işleminin yapıldığı gün itibarı ile birikmiş faiz ve anapara borcu kadar ödeme yapmanız yeterli olacaktır. Ödeme planındaki ileriye dönük faiz tutarlarına ilişkin herhangi bir ödeme yapmanız söz konusu değildir. Bununla birlikte, 2007 Mart ayından itibaren kullanılmış sabit faizli kredilerde, kapatma tutarına ek olarak, vadesinden erken kapatılması talep edilen kredinin kalan vadesi 36 ayı aşmıyorsa ödenen anapara tutarının %1’ini, 36 aydan fazla ise %2’sini geçmeyecek tutarda masraf tahsil edilebilmektedir.

Mortgage’a başvurmak için hangi belgeleri getirmeliyim?

Başvuru için gerekli belgeler çalışma şeklinize göre farklılık göstermektedir.

Eğer bir işyerinde ücretli olarak çalışıyorsanız başvuru aşamasında talep edilen belgeler;

Nüfus cüzdanı

Adresi gösterir ikametgâh senedi veya fatura (son üç aya ait sabit telefon, doğalgaz, elektrik, su veya ADSL faturası)

Satın alınacak konuta ait kat mülkiyeti veya kat irtifakı tapusu

Gelir durumunu gösteren belge (2 aydan eski olmayan bir adet güncel bordro veya SGK sicil no)

İş yeri sicil no

Aylık net ücret ve maaşta haciz/kesinti olup olmadığına dair bilgileri içeren son 1 ay içerisinde alınmış gelir yazısı ile imza sirküleri

Eğer serbest meslek sahibiyseniz başvuru aşamasında talep edilen belgeler;

Nüfus cüzdanı

Adresi gösterir ikametgâh senedi veya fatura (son üç aya ait sabit telefon, doğalgaz, elektrik, su veya ADSL faturası)

Satın alınacak konuta ait kat mülkiyeti veya kat irtifakı tapusu

Gelir durumunu gösteren belge: Güncel vergi levhası ve yıllık gelir vergisi beyannamesi veya güncel işletme hesap özeti

Eğer şirket ortağıysanız başvuru aşamasında talep edilen belgeler;

Nüfus cüzdanı

Adresi gösterir ikametgâh senedi veya fatura (son üç aya ait sabit telefon, doğalgaz, elektrik, su veya ADSL faturası)

Satın alınacak konuta ait kat mülkiyeti veya kat irtifakı tapusu

Gelir durumunu gösteren belge: Vergi levhası ve yıllık kurumlar vergisi beyannamesi

Eğer emekliyseniz başvuru aşamasında talep edilen belgeler;

Nüfus cüzdanı

Adresi gösterir ikametgâh senedi veya fatura (son üç aya ait sabit telefon, doğal gaz, elektrik, su veya ADSL faturası)

Satın alınacak konuta ait kat mülkiyeti veya kat irtifakı tapusu

Gelir durumunu gösteren belgeler (SSK’dan alınan emekli aylığı bildirim yazısı veya Emekli Sandığı’ndan emekli olunması durumunda emekli tanıtım kartı)

Emekli kişi aynı zamanda çalışıyor ise, yukarıdaki belgelere ek olarak işyerinden alacağı bordro ya da gelir yazısı ile işveren tarafından SSK destek priminin ödendiğini gösterir belge olacak.


Rauf Vardar

Odtü Mezunuyum. Uzman Finans Editörlüğü yapıyorum.

Yorum Yap